Baderegler

Aksept av Risiko og ansvar forbundet med lek i sjø

  1. Ved signatur av dette skjema aksepteres det at eier av vannleker og/eller aktivitetsarrangør ikke ansvarlig for skader eller tap av eiendeler forbundet med lek og bruk av utstyret.
  2. Jeg er klar over at lek på de flytende badelekene kan medføre en økt risiko for skader. Jeg aksepterer at jeg og mine barn frivillig deltar i denne aktiviteten og at eier av utstyret ikke er ansvarlig for eventuelle skader på person eller tap av eiendeler i forbindelse med aktiviteten. Bruk av badelekene kan medføre risiko som i verste fall kan medføre skade eller død.
  3. Det anbefales bruk av redningsvest eller annen flyteinnretning
  4. Det anbefales også at foreldre/foresatte har direkte oppsyn med sine barn. 
  5. Aktiviteten er fysisk krevende. Aktivitetene anbefales ikke for personer med rygg- eller nakkeplager, personer med sykdom som påvirker hjerte/lunder eller har andre fysiske utfordringer
  6. Aktivitetene er IKKE tillatt for gravide personer eller personer påvirket av alkohol eller rusmidler.

Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene på Rørestrand. Eier av utstyret/arrangør av aktiviteten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forbundet med mitt barns deltagelse

 

Reglene aksepteres ved å sende tekstmelding «OK og navn på barn» til mobilnummer: 455 17 433