Sesonggjester

NYHETSBREV FOR SESONGGJESTER SESONGEN 2019

Hei og fortsatt god vår! Nå håper vi denne kulden snart gir seg og gradestokken holder seg på plussiden. I mellomtiden frem til sesongstart presenterer vi dette nyhetsbrevet til dere sesonggjester med praktisk informasjon som gjelder 2019.

ÅPNINGSTIDER OG DRIFT
Camping vil i år åpne for dere sesonggjester fredag 12. april fra morgenen av og stenger av søndag 29.september.

Som i fjor vil denne tidligere åpningen for dere være en ”delvis” åpning med begrensede servicefasiliteter. Resepsjonen er ikke åpen til faste klokkeslett, men strøm og vann (gitt at det ikke er frost i bakken) vil være påskrudd. Hvis det er snø på bakken så blir det måket etter evne.

Det vil bli satt opp oppslag på døra i perioden frem til 1. mai med informasjon om når resepsjonen er åpen for dere sesonggjester.

Til informasjon vil sesongen for døgn- og hyttegjester være fra 1 juni til 15. august. Eneste forskjellen fra tidligere er at muligheter for å booke hytter før/etter disse datoen ikke lenger er mulig. Da er det kun drop-in eller via epost.  Dere vil være upåvirket av dette.

Åpningstidene i resepsjonen fra mai til august er ikke 100% fastsatt. Tidene vil være styrt av sesongvariasjonene.

BESTYRER
Campingen har vært så heldig å få tilbake Celine Stokkenes til å være årets bestyrer på Rørestrand Camping. Til forskjell fra i fjor vil Celine bare ha ansvaret for campingen – dvs. dere. Celine vil bo på plassen denne sesongen.

Beachbaren vil bli drevet helt separat av min søster Camilla Mørk (20), og hun vil rekruttere egne ansatte til Beachbaren.

EIERFORHOLD
Eierstruktur er fortsatt uendret. Det er endelig signert en 30 års festekontrakt på campingen som vil gi campingen mer forutsigbarhet og fleksibilitet med driften.


ØKNING I SESONGLEIE

Sesongleien øker i år med kr. 1.235,- til totalt kr. 15.735,-.

Økningen forårsakes av justering for KPI på 3% samt kompensasjon for økte kostnader fra leverandører (strøm, vann- og avløpsgebyrer).
Vi fortsetter med utstedelse av 1 stk. faktura med KID-nummer. Faktura utstedes 15.mars på epost.

Beløpet inneholder kun plassleie og forfaller i to rater (10 april og 10 juni), og dere benytter samme KID-nummer på begge innbetalingene. Dersom det er behov for nedbetalingsplan eller utsettelse ønsker vi beskjed om dette på vår epost.

Betaling for vinterlagring og isolert fortelt skjer fortløpende i løpet av sesongen.

AVBESTILLING AV PLASS
Dersom dere ikke ønsker sesongplass for 2019, vennligst gi beskjed omgående på epost booking@rorestrandcamping.no.

STRØMSTOLPER
Utskiftning av strømstolper vil også fortsette denne sesongen. Det vil bli skiftet totalt 5 stykk denne sesongen. Informasjon til de som blir berørt under arbeidet vil bli informert på nettsiden her og sms.

Alle vil som tidligere ha tilgang til én strømkontakt.  Strømstyrken vil fortsatt være den samme på 10A. Begrensning på kabler gjør at dette ikke kan oppgraderes.
Om det er tilgjengelig, og ønskes, kan et nr. 2 støpsel kjøpes i sesongen avhengig av kapasitet.
Pris kr 850 for sesongen. Betales i resepsjonen. Dere vil faktureres dersom det oppdages ekstra bruk som ikke er betalt.

TELEFON
Hovednummeret inn til campingen vil bli åpnet 5 april.

VINTERLAGRING UT AV HYTTENE
Til dere som har lagret ting i hyttene: Husk å hente tingene deres i hyttene FØR 10. mai! Hvis ikke vil det by på problemer for oss på campingen. Gjerne før. Vi er også nødt til å innføre regel om at de med isolert fortelt IKKEfår anledning til å lagre gjenstander i hyttene på grunn av plassmangel vi opplevde fra i fjor. Det vil bli enda mindre kapasitet i år da hyttene gradvis fjernes.

VANNFORBRUK
Vi er blitt gjort oppmerksomme på at enkelte har koblet vann direkte inn i vognen. Dette er totalt uakseptabelt og forbudt. De det gjelder skal koble fra denne umiddelbart! Vi er også gjort oppmerksom på at enkelte har satt opp egne vannposter som forgrener seg fra campingen vannpost utentillatelse. Vi vil ta et standpunkt til dette denne sesongen og vil snakke med hver enkelt av dere som dette gjelder.

BOM
Denne er i gang igjen etter uhellet fra i sommer hvor den ble kjørt ned av en leverandør. Før sesongstart vil den bli koblet slik at dere kan benytte deres brikker til å åpne den, tilsvarende som tidligere.

PARKERING
Minner om vise hensyn ved bilparkering og kun benytte plasser som er satt av til dette. Ønsker også å minne om at EL-biler KUN kan lades på en av de nye strømstolpene og mot gebyr på kr 2.000(for sesongen).

EGENERKLÆRING/ SAMSVARSERKLÆRINGER
Vi mangler fortsatt noen samsvarserklæringer. Alle med isolert fortelt må levere inn disse til oss. Enten i resepsjon eller på epost.

RØRESTRAND PARK (Naboeiendommen)
Nøyaktig byggestart er ikke fastsatt da det avhenger av å oppnå nødvendig antall solgte enheter på prosjektet først, opplyser Rørestrand Park. Tidligst mulig byggestart vil være i starten av august og gjelder byggetrinn 1. For mer informasjon og bilder se:  http://rorestrand-eiendom.no/

 

Nå som all praktisk informasjon om årets sesong er gitt, håper vi dere gleder dere til en ny flott sommer på Rørestrand :)

 

 

 

Oppdatering 06. januar 2019

Det gjenstår fortsatt noen formaliteter fra kommunen sin side før festeavtalen er helt i boks. Holder dere oppdatert.

Nyhetsbrev for sesongen 2019 vil bli publisert her ca 15.mars.

Alt står bra til med vognene på camping. Lite snø. Under er er bilder fra i dag.

 

Ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År! 🎄❄️